Sairaus on osa itseä

Syöpädiagnoosi on aina järkytys, mutta silti kolme neljästä syöpään sairastuneesta (74 %) on ajan kuluessa hyväksynyt sairauden osaksi itseä ja omaa persoonaa. Sairastuminen muokkaa myös arvoja, sillä yli puolet sairastuneista on oppinut olemaan huolehtimatta pikkuasioista ja käyttämään aikaansa eri asioihin kuin ennen. Pääosin negatiivisina sairauden vaikutukset elämäänsä koki vain joka viides syöpäpotilas.


Syöpä vaikuttaa myös ihmis­suhteisiin

Syöpäsairaus voi vaikuttaa eri tavoin myös potilaan läheisiin ja ihmissuhteisiin. Peräti 58 % henkilöistä, jotka eivät olet syöpää lähipiirissään kohdanneet, olettivat vakavan sairauden etäännyttävän osan ystävistä. Todellisuudessa näin kävi joka viidennelle sairastuneelle, mutta yhtä moni sai sairauden myötä myös uusia ystäviä. Kaikkiaan lähes puolet sairastuneista ja heidän läheisistään (43 %) kokivat, että sairaus oli lähentänyt heitä. Naiset kokivat miehiä useammin, että läheisen sairastama syöpäsairaus vaikutti myös heidän suhteeseensa ja ajankäyttöön.


Kohtaa­misessa tärkeintä on läsnäolo

On tavallista, että syöpäpotilaan kohtaaminen tuntuu vaikealta (37 %), erityisesti jos lähipiirissä ei ole aiemmin ollut syöpää. Syöpäpotilaan läheisistä lähes puolet haluaisi antaa enemmän tukea sairastuneelle, mutta ei tiedä miten. Kuitenkin syöpäpotilaille itselleen tärkeintä on pelkkä läsnäolo, sitä toivoo yli puolet sairastuneista. Kolmannes syöpään sairastuneista toivoo tuekseen kuuntelua, mutta yhtä moni ei koe tarvitsevansa mitään erityistä tukea. Käytännön asioissa, kuten kotiaskareissa auttamista potilaat eivät kokeneet niin tärkeänä (24 %), kuin ulkopuoliset olettivat (61 %). Rohkaiseva viesti syöpäpotilaan läheisille on, että 72 % sairastuneista kokee saaneensa läheisiltä riittävästi tukea ja kannustusta.


Lisää aikaa itselle tärkeisiin asioihin!

Useimmat (71 %) olettavat, että suhtautuminen aikaan muuttuisi, jos vakava sairaus kohtaisi itseä tai läheistä. Itselle tärkeisiin asioihin kannattaa kuitenkin varata lisää aikaa heti, elämäntilanteesta riippumatta. Vakavan sairauden kohdatessa tärkeintä on olla läsnä, mitä potilaat myös eniten arvostavat.


* Vastaajina oli 1005 yli 18-vuotiasta suomalaista; syöpään sairastuneita, heidän läheisiään sekä henkilöitä, jotka eivät ole kohdanneet syöpää lähipiirissään. Tiedot kerättiin tutkimusyritys YouGovin kuluttajapaneelissa touko-kesäkuussa 2016.

FI/ROCH/1609/0103